Εκδόσεις Κοντύλι

Οι Εκδόσεις Κοντύλι δημιουργήθηκαν από πρόσωπα με σημαντική παρουσία τα τελευταία 10 έτη στο χώρο των εκδόσεων για να προτείνουν τίτλους στους τομείς: Ψυχολογία, Λογοτεχνία, Ημερολόγια / Τέχνη, Ταξιδιωτικοί οδηγοί, Παραμύθια , Παιδαγωγικά, Σχολικά, Θρησκείες, Ποίηση, Δοκίμια – Mελέτες, Αθλητικά / Πολεμικές.

Συγκεκριμένα προτείνουν:

Αθλητικά / Πολεμικές

Δοκίμια – Mελέτες

Θρησκείες

Λογοτεχνία

Παραμύθια / Παιδαγωγικά / Σχολικά

Ποίηση

Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Τέχνη / Ημερολόγια

Ψυχολογία

Σειρά βιβλίων Ψυχολογίας (πρωτότυπων ή σε μετάφραση) με κύριο αντικείμενο την Υπαρξιακή Ψυχολογία, την Παιγνιοθεραπεία και τη Δραματοθεραπεία, επιλεγμένων με κριτήρια φιλικότητας ακόμη και για το μη ειδικό αναγνώστη.

Κείμενα που αναδεικνύουν νέους συγγραφείς με άποψη και διαφορετικότητα. Για να διασφαλίσουν την ποιότητα, οι εκδόσεις Κοντύλι συνεργάζονται με ειδικευμένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς καθηγητές και έμπειρους μεταφραστές και επιμελητές σε όλους τους τομείς των εκδόσεων.

Για τις εκδόσεις Κοντύλι,

Δημήτρης Παντελής