Εκδόσεις Κοντύλι

Οι Εκδόσεις Κοντύλι δημιουργήθηκαν από πρόσωπα με σημαντική παρουσία τα τελευταία 10 έτη στο χώρο των εκδόσεων για να προτείνουν τίτλους στους τομείς: Νεοελληνική Γλώσσα, Ψυχολογία, Λαϊκά Παραμύθια, Λογοτεχνία, Τέχνη, Ημερολόγια.

Συγκεκριμένα προτείνουν:

Ψυχολογία

Σειρά βιβλίων Ψυχολογίας (πρωτότυπων ή σε μετάφραση) με κύριο αντικείμενο την Υπαρξιακή Ψυχολογία, την Παιγνιοθεραπεία και τη Δραματοθεραπεία, επιλεγμένων με κριτήρια φιλικότητας ακόμη και για το μη ειδικό αναγνώστη.

Λαϊκά Παραμύθια

Σταχυολόγηση και παρουσίαση λαϊκών παραμυθιών ταξινομημένων σε θεματικές κατηγορίες με βάση τον κεντρικό ήρωα, όπως ο καλικάντζαρος.

Λογοτεχνία

Κείμενα που αναδεικνύουν νέους συγγραφείς με άποψη και διαφορετικότητα. Για να διασφαλίσουν την ποιότητα, οι εκδόσεις Κοντύλι συνεργάζονται με ειδικευμένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς καθηγητές και έμπειρους μεταφραστές και επιμελητές σε όλους τους τομείς των εκδόσεων.

Τέχνη / Ημερολόγια

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αισθητική πλευρά των βιβλίων, και για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν το δημιουργικό γραφείο G (georgiougavrilakis.com).

Νεοελληνική Γλώσσα

Σειρά ειδικών λεξικών της νέας ελληνικής, που αναφέρονται σε καθημερινές γλωσσικές απορίες, σε τρόπους δημιουργίας των λέξεων, σε οικογένειες λέξεων, παροιμίες κτλ. Τα λεξικά υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά εργαλεία και αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε φόρουμ γλωσσικών συζητήσεων (linguistics.gr).

Για τις εκδόσεις Κοντύλι,

Δημήτρης Παντελής