Εκδόσεις Κοντύλι

Οι Εκδόσεις Κοντύλι δημιουργήθηκαν από πρόσωπα με σημαντική παρουσία τα τελευταία 10 έτη στο χώρο των εκδόσεων για να προτείνουν τίτλους στους τομείς: Νεοελληνική Γλώσσα, Ψυχολογία, Λογοτεχνία, Ημερολόγια / Τέχνη, Ταξιδιωτικοί οδηγοί, Παραμύθια / Παιδαγωγικά / Σχολικά, Θρησκείες, Ποίηση, Δοκίμια – Mελέτες, Αθλητικά / Πολεμικές.

Συγκεκριμένα προτείνουν:

Αθλητικά / Πολεμικές

Δοκίμια – Mελέτες

Θρησκείες

Λογοτεχνία

Νεοελληνική Γλώσσα

Σειρά ειδικών λεξικών της νέας ελληνικής, που αναφέρονται σε καθημερινές γλωσσικές απορίες, σε τρόπους δημιουργίας των λέξεων, σε οικογένειες λέξεων, παροιμίες κτλ. Τα λεξικά υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά εργαλεία και αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε φόρουμ γλωσσικών συζητήσεων (linguistics.gr).

Παραμύθια / Παιδαγωγικά / Σχολικά

Σταχυολόγηση και παρουσίαση λαϊκών παραμυθιών ταξινομημένων σε θεματικές κατηγορίες με βάση τον κεντρικό ήρωα, όπως ο καλικάντζαρος.

Ποίηση

Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Τέχνη / Ημερολόγια

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αισθητική πλευρά των βιβλίων, και για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν το δημιουργικό γραφείο G (georgiougavrilakis.com).

Ψυχολογία

Σειρά βιβλίων Ψυχολογίας (πρωτότυπων ή σε μετάφραση) με κύριο αντικείμενο την Υπαρξιακή Ψυχολογία, την Παιγνιοθεραπεία και τη Δραματοθεραπεία, επιλεγμένων με κριτήρια φιλικότητας ακόμη και για το μη ειδικό αναγνώστη.

Κείμενα που αναδεικνύουν νέους συγγραφείς με άποψη και διαφορετικότητα. Για να διασφαλίσουν την ποιότητα, οι εκδόσεις Κοντύλι συνεργάζονται με ειδικευμένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς καθηγητές και έμπειρους μεταφραστές και επιμελητές σε όλους τους τομείς των εκδόσεων.

Για τις εκδόσεις Κοντύλι,

Δημήτρης Παντελής