ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Bρεττός Π. Ιωάννης

Περιηγητές του 19ου αιώνα στο µοναστήρι του Αγίου Γερασίµου 

Πως σχολίασαν τις θρησκευτικές αντιλήψεις των κατοίκων

Τι έγραψαν για άλλες μονές και εκκλησίες της Κεφαλονιάς

❧ Πως ήταν τα μοναστήρια του Αγίου Γερασίμου
και των Αγίων Φανέντων πριν 150-200 χρόνια;

❧ Πως μπορούσε κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί;

❧ Πως γινόταν η Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι του Αγίου;

❧ Τι συνέβαινε στο πανηγύρι του;

Σε αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα οι απαντήσεις δίνονται μέσα από τις περιγραφές των περιηγητών που βρέθηκαν τότε στην Κεφαλονιά. Παρότι η κρίση τους είναι συχνά αυστηρή και υποκειμενική, η ζωντάνια των περιγραφών τους μας βοηθά να ταξιδέψουμε στο χρόνο και να βρεθούμε στην Κεφαλονιά του 19ου αιώνα.