ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανδρικοπούλου Κάλλια ✤ Αντωνοπούλου-Στεφανή
Γιώτα Κατσιφή-Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα ✤ Ντιντή Άννα
Η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Οδηγός εκπαιδευτικού & εκπαιδευτικό υλικό

Το προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών προέκυψε από την αναγνώριση της έλλειψης κοινωνικής εκπαίδευσης στο σχολείο και την ανάγκη να καλυφθεί το κενό αυτό. Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι να καλλιεργήσει βασικές κοινωνικές δεξιότητες και να συμβάλει στην ομαλότερη συμβίωση στο σχολικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίχθηκε στη διεπιστημονική προσέγγιση της κοινωνικής ανάπτυξης, επιστρατεύοντας την Παιγνιοθεραπεία, τη Βιοσύνθεση, τη Φιλοσοφία για παιδιά, την Εκπαιδευτική Ψυχολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία, τις έρευνες για την ανάπτυξη της Συναισθηματικής και Κοινωνικής Νοημοσύνης, για τη Διαχείριση των συγκρούσεων, για τον Εκφοβισμό κ.α. Οι συγγραφείς ευελπιστούν να συνδράμουν στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας όσον αφορά την κοινωνική νοημοσύνη και εκπαίδευση των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

Tίτλος: Η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον
Συγγραφέας: Ανδρικοπούλου Κάλλια, Αντωνοπούλου-Στεφανή, Γιώτα Κατσιφή-Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα, Ντιντή Άννα
Είδος: Παιδαγωγικά
Εκδόσεις: Κοντύλι, Αθυρμα
Διαστάσεις: 21Χ29,7 εκ.
Σελίδες: 148
ISBN 978-960-9661-35-5
Έτος έκδοσης: 2019
Τιµή: 28€