Η χρήση των θεραπευτικών καρτών στην ψυχοθεραπεία

320.00 

Κόστος  320€

Κόστος έγκαιρης εγγραφής έως 31/3 : 270€

Πωλείται από : Kondyli Κωδικός προϊόντος: SEM-PS-01 Κατηγορίες: ,

Η χρήση των θεραπευτικών καρτών στην ψυχοθεραπεία

 

Ημερομηνία: 16 & 17 Μαΐου 2020

Χώρος: Αθήνα

Κόστος  320€

Κόστος έγκαιρης εγγραφής έως 31/3: 270€

Διάρκεια: 10:00 – 18:00 Σάββατο & Κυριακή

Αυτό το διήμερο εργαστήρι θα είναι μια ευκαιρία για τους θεραπευτές (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, δραματοθεραπευτές και σύμβουλοι) να εξερευνήσουν τη χρήση των θεραπευτικών καρτών σε διαφορετικές συναισθηματικές, προσωπικές, διαπροσωπικές και ενδοσυζυγικές περιστάσεις.

Θα διερευνήσουμε την διάθεση για παιχνίδι και τη φαντασία ως θεραπευτικές δυνάμεις του μυαλού και τη δύναμη της προβολής στην “μη ερμηνευτική/εστιασμένη θεραπεία”.

Θα επικεντρωθούμε στην ικανότητα να επιλύουμε εκκρεμότητες με τους ανθρώπους που αγαπάμε, δουλεύοντας με “αποθηκευμένα αφηγήματα”, χρησιμοποιώντας κάρτες για την απευαισθητοποίηση της όποιας φοβίας, αλλά και των φόβων και των ενοχλητικών σκέψεων, για την θεραπεία ως ζευγάρι, για την αυτεπίβλεψη αλλά και σαν  μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε τις εσώτερες προσωπικές μας αμφιβολίες με μια μη απειλητική μέθοδο.

Θα εστιάσουμε στη χρήση του σχήματος των μεταφορών, των θεραπευτικών καρτών και των εικόνων για να βοηθήσουμε τους θεραπευόμενους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και να τους εκπαιδεύσουμε στο πως να διαχειρίζονται αυτό το 50% του εγκεφάλου τους που προκαλεί τόσο πολύ πόνο και που όμως πολύ λίγες μελέτες έχουν εκπονηθεί προκειμένου να διερευνήσουν την πιθανότητα να αποτελέσει μια πηγή ίασης και ελπίδας.  Αυτό είναι το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου μας που συχνά απορρίπτεται ως το «μη λογικό» μέρος του μυαλού μας. Πράγματι, η φαντασία μπορεί να είναι πηγή πόνου, άγχους και αγωνίας, αλλά η φαντασία και η διάθεση για παιχνίδι είναι επίσης τα θεραπευτικά εργαλεία που εύκολα αμελεί κάποιος παραβλέποντας το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν στην ανθρώπινη ιστορία για να βοηθήσουν στην αφήγηση του αδύνατου και τώρα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στην ενασχόληση μας με τα παιδιά. Θα εργαστούμε με μεθόδους κατάλληλες  για παιδιά αλλά και για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας.

Δανειζόμενοι λίγο από την ομοιοπαθητική λέμε: ότι αν η φαντασία είναι η αιτία του πόνου η φαντασία θα πρέπει να είναι η θεραπεία του, χρησιμοποιώντας έτσι την έννοια του “όμοιες θεραπείες”.

Το εργαστήρι θα περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις και πολλά βιωματικά εργαστήρια/μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατ’ ιδίαν.

Παρακαλώ ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να διαβάσουν τουλάχιστον μερικά μέρη του βιβλίου μου με τίτλο «Δημιουργική επίβλεψη» (Creative supervision) που είναι τώρα διαθέσιμο και ως e-Book:

https://www.amazon.com/Creative-Supervision-Expressive-Self-Supervision-Therapies/dp/1853028282

ή το τελευταίο μου βιβλίο «Ο μοναχικός πίθηκος που ανιστορούσε στον εαυτό του παραμύθια» (The Lonely Ape that told himself stories) :

https://www.amazon.com/Lonely-That-Told-Himself-Stories/dp/1536108855

Kαθηγητής Mooli Lahad Ph.D., Ph.D.

Κλινικός ψυχολόγος, δραματοθεραπευτής και βιβλιοθεραπευτής, τακτικός καθηγητής της Ψυχολογίας και Δραματοθεραπείας στο Tel Hai College του Ισραήλ με δύο διδακτορικά. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κοινοτικού Κέντρου Πρόληψης Ακραίων Καταστάσεων (Community Stress Prevention Center – CSPC). Ιδρυτής της Δραματοθεραπείας στο Ισραήλ. Ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στην ενσωμάτωση των τεχνών ως μορφή θεραπείας τόσο στο ψυχικό τραύμα όσο και στην αντιμετώπιση των καταστροφών.

Συγγραφέας και συνεργάτης συγγραφέας 35 βιβλίων, έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σχετικά με τα θέματα της χρήσης των Δημιουργικών θεραπειών σε μετατραυματικές καταστάσεις και στην θλίψη, στην εξέταση Κοινοτήτων υπό στρες και στην Αντιμετώπιση της ζωής υπό το κράτος απειλής.

Ανέπτυξε πολλά μοντέλα και μεθόδους στη Δραματοθεραπευτική Βιβλιοθεραπεία και Το Ψυχικό Τραύμα μεταξύ των οποίων: Το Βασικό Ψυχολογικό και Ενοποιητικό μοντέλο στην αντιμετώπιση και της αντοχή (The Basic Ph integrative model of coping and resilience), [αναζητήστε το See Far CBT για τη θεραπεία του ψυχικού τραύματος και το 6PSM (6 Part Story  Method)].

Έχει πολλές επαγγελματικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων: το βραβείο της Ισραηλινής Ένωσης Ψυχολόγων -το Bonner Award, το βραβείο του Adler Institute για την ευημερία των παιδιών από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, το ισραηλινό βραβείο Lottery, την τιμητική και ισόβια συμμετοχή του στην Ισραηλινή Ένωση για την Θεραπεία μέσω της Τέχνης, ως  αναγνώριση στην πρωτοποριακή του δουλειά πάνω στην Δραματοθεραπεία, και πρόσφατα τιμήθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση των Γυναικών Σιωνιστών, για την ανθρωπιστική του συνεισφορά σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές .

 

The use of therapeutic cards in psychotherapy

 

This weekend workshop will be a chance for therapists (psychiatrists , psychologists Arts therapists and counselors) to explore the use  of therapeutic cards in various emotional, personal, interpersonal and marital situations.

We will investigate playfulness and Imagination as healing powers of the mind and the power of projection in “non-interpretational/focused therapy”.

It will concentrate on the ability to work on unfinished business with loved ones, working with “stacked narratives”, using cards for desensitization of phobias, fears and disturbing thoughts, couple therapy, self-supervision and an opportunity to explore personal inner doubts in a non-threatening method.

We will focus on the use of metaphors, therapeutic -cards, images to help clients who go through very difficult times to learn how to use the 50% of their brain that cause so much pain and yet very little studies were done to explore it as a source for healing and hope.

That is the right hemisphere so often been discarded as the “non-logical” part of our mind. Indeed imagination can be a source for pain, stress, and anxiety, But imagination and playfulness are also the traditional very neglectable healing tools that were used in human history to help narrate the impossible and is now used almost solely with children. We will work with methods suitable for children and for the child within.

We will reiterate homeopathy by saying: If Imagination is the cause of pain Imagination should be the cure, using the concept of “same cures same“.

The workshop will be composed of lectures, discussions and many hands-on/ experiential  methods to take home.

Please encourage the participants  to read at least some parts of my book Creative supervision , now available as e-book

https://www.amazon.com/Creative-Supervision-Expressive-Self-Supervision-Therapies/dp/1853028282

or my newest book “The Lonely Ape that told himself stories”

https://www.amazon.com/Lonely-That-Told-Himself-Stories/dp/1536108855

 

Prof. Mooli Lahad Ph.D., Ph.D.

Senior medical psychologist dramatherapist and bibliotherapist, full professor of Psychology & Dramatherapy at Tel Hai College Israel has two PhDs. Founder and president of the Community Stress Prevention Center (CSPC). Founder of Dramatherapy in Israel. One of the world leading experts on the integration of the arts form therapies and psychotrauma /coping with disasters.

He is the author and co-author of 35 books and many articles on the topics of the use of Creative therapies in post trauma and grief ,Communities under Stress, Coping with Life Threatening Situations.

He developed many models and methods in Dramatherapy Bibliotherapy and Psychotrauma among them: The Basic Ph integrative model of coping and resilience, See Far CBT for the treatment of psychotrauma and the 6PSM.

He is the  recipient of many professional  awards among them : The Israeli Psychology Association – Bonner Award, The Adler Institute for the welfare of the child Award- Tel Aviv University, the Israeli Lottery Prize, the Israeli association of Arts therapies life-time membership, for pioneering Dramatherapy in Israel and recently the world WIZO and WHO for his humanitarian work in disaster areas.