Το Xωριό Ψ , Πινακάτες Πηλίου, 24-29 Αυγούστου 2019/ 4η Συνάντηση Ψυχοθεραπειών στο Βουνό των Κενταύρων με θέμα: «Αχίλλειος πτέρνα: Δύναμη, Ευαλωτότητα, Υπευθυνότητα, Θεραπεία»

Ιούλιος 4, 2019

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα… » Φτιάχνοντας «γεφύρια» για ν’ανοίξουμε «μονοπάτια».

Ιούλιος 26, 2018

Επαγγελματική εξουθένωση – Burnout

Ιούλιος 26, 2018

Διατροφικές διαταραχές και συμπεριφορές διατροφής – Εργαστήριο Απρίλιου

Ιούλιος 26, 2018

Διατροφικές διαταραχές και συμπεριφορές διατροφής – Εργαστήριο Φεβρουαρίου

Ιούλιος 26, 2018

Χρόνια νόσος και οι ψυχολογικές προεκτάσεις της

Ιούλιος 26, 2018

Μαθαίνοντας τη γλώσσα της καρδιάς – Εισαγωγικό εργαστήρι στη Μη Βίαιη Επικοινωνία

Ιούλιος 26, 2018

Αγαλματάκια αμίλητα, ακούνητα αγέλαστα…

Ιούλιος 26, 2018

Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί…

Ιούλιος 26, 2018

Η ζωή είναι μια Σβούρα που την παίζουμε εμείς….

Ιούλιος 26, 2018